Regelement

Regelement Tweede Dutch Open Health 2.0 Challenge / september/oktober 2011

 

1.OOST NV,VUMC Emgo+, Radboud REshape & Innovation Center en Health Valley (verder te noemen: de organisatie) organiseren gezamenlijk de tweede Dutch Open Health 2.0 Challenge (verder te noemen DOHC);

2.De DOHC is een wedstrijd die wordt gehouden in twee categorieën: Categorie 1: Concepten is gericht op een Concept voor een spel (game) voor zorginnovatie en Categorie 2: Realisaties is gericht op zorginnovatie spellen (games for health) die al zijn gerealiseerd.

3.Een deelnemer of team van deelnemers bestaat uit minimaal 1 en maximaal 4 personen;

4.Onder Concept wordt verstaan: een uitgewerkt idee of plan voor een spel dat de gezondheid, het revalidatieproces of het zorgproces bevordert;

5.Onder Realisatie wordt verstaan: een spel voor zorginnovatie dat al beschikbaar is;

6.In beide categorieën ligt de nadruk van de opdracht op de implementatie van Health 2.0 in de zorg;

7.Inzendingen worden beoordeeld op de volgende criteria:

a.voordelen voor de patiënt,

b.voordelen voor de zorgprofessional,

c.voordelen voor de maatschappij,

d.economische haalbaarheid van implementatie,

e.organisatorische haalbaarheid van implementatie,

f.mate van innovativiteit,

g.aansluiting bij Health 2.0 gedachte.

8.De Jury bestaat uit maximaal 5 personen die elk een invloedrijke positie bekleden in de Zorgsector of aanverwante branches;

9. De Jury stelt haar eigen werkwijze vast;

10. De drie teams per categorie die naar het oordeel van de jury, op basis van de hierboven beschreven criteria, het beste concept of de beste realisatie hebben ontwikkeld, winnen de DOHC en krijgen hierdoor toegang tot en expositieruimte op Games for Health Europe te Amsterdam;

11. De deelnemers aan Games for Health Europe, bepalen de uiteindelijke volgorde van de winnaars (eerste, tweede en derde prijs) op een door de organisatie vast te stellen wijze;

12.De te winnen prijs bestaat uit de Dutch Open Health 2.0 Challenge Award, en tal van materiele prijzen, die vooraf op de website bekend worden gemaakt;

13.Deelnemers dienen zich vooraf aan te melden via de website;

14.Na de aanmelding ontvangen de deelnemers een deelnamebevestiging per e-mail;

15.De deelnemers zijn verplicht hun inzending in te leveren uiterlijk zaterdag 15 oktober 2011 om 18.00 uur (Centraal Europese Tijd);

16.De organisatie zal voorafgaand aan de DOHC al enige aanwijzingen over de wedstrijd geven via de website en de andere sociale media rondom het congres Games for Health Europe;

17.De winnaars worden bekend gemaakt aan het slot van Games for Health Europe op dinsdagmiddag 25 oktober 2011 in Amsterdam;

18.De Jury en de Organisatie kiezen voor de vorm waarin de uitreiking geschiedt;

19.In alle situaties waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.

 

Be Sociable, Share!
Go to Top